Vestegnens Bandageri ApS
frit valg

storefront


Bandagist.dk
blev til efter overtagelsen af Vestegnens bandageri i Glostrup og senere Bandagist Dan Christiansen i Valby. Virksomheden bygger derfor på et solidt fundament, med mere end 30 års erfaring og et professionelt personale.

Som leverandør af kropsbårne hjælpemidler, med vores eget produktionsværksted, sikrer vi en stabil leverance af hjælpemidler og gør os dermed til en tryg partner i samarbejdet mellem patient og kommune/læge/speciallæge.

Hvad er en Bandagist?

- Bandagister er leverandører af sundhedsfaglige ydelser, som hjælper mennesker, med fysisk funktionsnedsættelse, til at få et højere funktionsniveau.
- Et højere funktionsniveau opnås gennem tilpasning af ortopædtekniske hjælpemidler, som sidder uden på kroppen og erstatter eller assisterer en kropsdel.
- Bandagistydelsen har baggrund i en analyse af kroppens bevægemønster, med henblik på at give en optimal bevægelse og forebygge følgesygdomme.
- Bandagisten er uddannet i og har viden om anatomi, fysiologi samt de sygdomme og skader, der kræver en behandling med ortopædtekniske hjælpemidler.
- Bandagistens tekniske indsigt har betydning for design, funktionalitet og holdbarhed.
- Hjælpemidlet giver den enkelte bruger en højere livskvalitet i form af flere muligheder i dagligdagen og arbejdslivet, samtidigt med at samfundets ønske om selvhjulpne og erhvervaktive borgere tilgodeses.

Hos bandagist.dk leverer vi blandt andet følgende.
- Bandager til arm, håndled, knæ og ankel
- Benproteser
- Brystproteser
- Fodindlæg
- Kompressionsstrømper
- Korsetter og Brokbandager
- Skinner og Kapsler

 Bandagistens nærmeste samarbejdspartnere er Læger og Fysioterapeuter. Bandagister er autoriseret af sundhedsstyrelsen.
                               ansogning  
Bandagist.dk · Hovedvejen 106 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 96 90 80 · Fax 43 96 90 85 · lob@bandagist.dk · CVR 26094577